Tutoriale i dokumenty

Ulotka
Analiza danych z programem Sphinx Declic
Analiza porównawcza dostępnych programów analitycznych GoogleForms / Statistica / Sphinx
Niektóre artykuły naukowe wykorzystujące Sphinx

Tutoriale

Jak zbudować kwestionariusz

Dystrybucja i zbieranie danych

Jak analizować otrzymane dane