Materiały informacyjne

 

Broszury prezentacyjne

Broszura prezentacyjna Sphinx CX
Broszura prezentacyjna DATAVIV'
Broszura prezentacyjna Sphinx Research
Broszura prezentacyjna Sphinx ClassRoom
Broszura prezentacyjna Sphinx Campus
Broszura prezentacyjna Sphinx Declic

 

Materiały dodatkowe

Analiza porównawcza Sphinx z dostępnymi programami analitycznymi
Niektóre firmy wykorzystujące Sphinx
Niektóre artykuły naukowe wykorzystujące Sphinx
Warunki ogólne sprzedaży
Analiza danych z programem Sphinx

Tutoriale

Jak zbudować kwestionariusz

Dystrybucja i zbieranie danych

Jak analizować otrzymane dane