Konkurs: ResearchLab 2022

Wspieramy rozwój umiejętności badawczych studentów

15 marca - 15 maja - online

Konkurs wykorzystuje koncepcję « Intensive Programme »

która może stać się integralną częścią już prowadzonych zajęć

lub stanowić dodatkową aktywność studenta

KROK 1 > REJESTRACJA
Do dnia 7 marca grupa studentów rejestruje się poprzez formularz dostępny na stronie https://sphinxdeclic.com/d/s/wvz3g6 wraz ze swoim wykładowcą. Darmowa rejestracja, brak dodatkowych kosztów. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Laurą Bacek: L.Bacek@lesphinx.eu

 

KROK 2 > PROJEKTOWANIE BADANIA
Przesłanie zadania konkursowego w formie case study dotyczącego wprowadzenia na polski rynek nowej francuskiej marki piwa wraz z głównymi założeniami badawczymi. Na tej podstawie grupy studentów rozpoczynają szczegółowe projektowanie swoich badań.

 

KROK 3 > REALIZACJA BADANIA
Budowanie narzędzia badawczego wraz z jego dystrybucją i zbieraniem wyników badań grupy będą realizować poprzez darmowy dostęp do platformy badawczej Sphinx Declic. W czasie rzeczywistym studenci będą mogli obserwować postęp realizacji badania wraz z unikatową możliwością natychmiastowej analizy otrzymanych danych.

 

KROK 4 > PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA I REKOMENDACJA
Ostatni krok to wizualizacja otrzymanych wyników i przygotowanie raportu wraz z przedstawieniem rekomendacji dotyczącej problemu badawczego. Następnie komisja - w skład której wchodzą międzynarodowi eksperci z zakresu badań rynkowych i
marketingowych - oceni całokształt pracy uczestników jak i końcowy raport dotyczący badania.

 

students.png

3 WEBINARY SZKOLENIOWE DLA UCZESTNIKÓW

W trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną 3 krótkie webinary dotyczące poszczególnych kroków projektu:

  • szczegółowe przedstawienie case study dla uczestników,
  • przeszkolenie studentów z zakresu oprogramowania Sphinx w celu projektowania ankiet online
  • przeszkolenie studentów z zakresu oprogramowania Sphinx w celu analizy zebranych odpowiedzi i raportowania wyników badania.

WEBINAR SZKOLENIOWY DLA OPIEKUNÓW GRUP

W związku z ubiegłorocznymi zapytaniami zostało przewidzine szkolenie dla opiekunów grup oraz zainteresowanych pracowników Państwa uczelni, gdzie przedstawimy możliwości dydaktyczno-naukowe platformy LeSphinx. 

* Grupa studentów obejmuje 3 - 5 osób, które ukończyły pierwszy rok studiów I stopnia lub są na studiach II stopnia
** Maksymalna liczba drużyn dla jednej uczelni to dwie drużyny.
*** Polityka prywatności. Wszystkie zgromadzone odpowiedzi pozostają anonimowe. Żadne dane osobowe nie zostaną zapisane. Baza danych zgromadzona i utworzona przez uczestników zostanie udostępniona wszystkich uczestnikom w dalszych celach naukowych. Sphinx Polska może korzystać z bazy odpowiedz do ankiet szablonowych.

MATERIAŁY DOTYCZĄCE BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ORAZ ANALIZY DANYCH 

Poradnik metodologiczny - Zasady budowanie kwestionariusza i jego głównych elementów y Redagowanie pytań
Przewodnik metodologiczny - Analiza danych

STUDY CASE - DODATKOWE DOKUMENTY

Wszystkie dodatkowe dokumenty zostaną dostarczone w trakcie trwania konkursu.

Experts Jury Members

W skład jury wejdzie grupa międzynarodowych ekspertów z zakresu badań rynkowych z firmy Le Sphinx

ZESZŁOROCZNA EDYCJA #ResearchLab2021

W trakcie trwania projektu:

  • Studenci zebrali ponad 1300 ankiet dotyczących rynku platform SVOD w Polsce, 
  • Ponad 50 studentów zostało przeszkolonych w zakresie użytkowania platformy LeSphinx,
  • Wygrana studentów z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

A co studenci myślą o samym konkursie:

"Konkurs jest idealną możliwością na poprawę umiejętnościu w tworzeniu kwestionariuszy i zaznajomieniu się z platformą LeSphinx. Praca w grupie jak i zaangażowanie członków zespołu na bardzo długo pozostaną w mojej pamięci, jako niesamowite doświadczenie! Przy tworzeniu ankiety jak i researchu dowiedziałam się o wielu nowych możliwościach i funkcjach jakie dają platformy sVOD. Pozwoliło to nam również na poznanie opinii wielu grup, które korzystają z tego rodzaniu usług. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału każdego kto chce przy dozie rywalizacji poszerzyć swoje umiejętności, wiedzę jak i spędzić czas ze wspaniałymi ludzmi!"