Konkurs: ResearchLab 2021

Wspieramy rozwój umiejętności badawczych studentów

15 marca - 10 maja - online

Konkurs wykorzystuje koncepcję « Intensive Programme »

która może stać się integralną częścią już prowadzonych zajęć

lub stanowić dodatkową aktywność studenta

KROK 1 > REJESTRACJA
Do dnia 7 marca grupa studentów rejestruje się poprzez formularz dostępny na stronie https://sphinxdeclic.com/d/s/wvz3g6 wraz ze swoim wykładowcą. Darmowa rejestracja, brak dodatkowych kosztów. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Panią Laurą Bacek: laura.bacek@edu.uekat.pl

 

KROK 2 > PROJEKTOWANIE BADANIA
Przesłanie zadania konkursowego w formie case study dotyczącego wprowadzenia na polski rynek nowej platformy VOD (Video On Demand) wraz z głównymi założeniami badawczymi. Na tej podstawie grupy studentów rozpoczynają szczegółowe projektowanie swoich badań.

 

KROK 3 > REALIZACJA BADANIA
Budowanie narzędzia badawczego wraz z jego dystrybucją i zbieraniem wyników badań grupy będą realizować poprzez darmowy dostęp do platformy badawczej Sphinx Declic. W czasie rzeczywistym studenci będą mogli obserwować postęp realizacji badania wraz z unikatową możliwością natychmiastowej analizy otrzymanych danych.

 

KROK 4 > PREZENTACJA WYNIKÓW BADANIA I REKOMENDACJA
Ostatni krok to wizualizacja otrzymanych wyników i przygotowanie raportu wraz z przedstawieniem rekomendacji dotyczącej problemu badawczego. Następnie komisja - w skład której wchodzą międzynarodowi eksperci z zakresu badań rynkowych i
marketingowych - oceni całokształt pracy uczestników jak i końcowy raport dotyczący badania.

 

students.png

3 WEBINARY SZKOLENIOWE DLA UCZESTNIKÓW

W trakcie trwania projektu zorganizowane zostaną 3 krótkie webinary dotyczące poszczególnych kroków projektu:

  • szczegółowe przedstawienie case study dla uczestników,
  • przeszkolenie studentów z zakresu oprogramowania Sphinx w celu projektowania ankiet online
  • przeszkolenie studentów z zakresu oprogramowania Sphinx w celu analizy zebranych odpowiedzi i raportowania wyników badania.

* Grupa studentów obejmuje 3 - 5 osób, które ukończyły pierwszy rok studiów I stopnia lub są na studiach II stopnia
** Maksymalna liczba drużyn dla jednej uczelni to dwie drużyny.
*** Polityka prywatności. Wszystkie zgromadzone odpowiedzi pozostają anonimowe. Żadne dane osobowe nie zostaną zapisane. Baza danych zgromadzona i utworzona przez uczestników zostanie udostępniona wszystkich uczestnikom w dalszych celach naukowych. Sphinx Polska może korzystać z bazy odpowiedz do ankiet szablonowych.